Privacy en Klachten

Privacy
De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd. Uw persoonsgegevens vallen onder de WBP(Wet Bescherming Persoonsgegevens). Dit betekent dat wij geen informatie van u verstrekken zonder hiervoor uw toestemming te vragen.

In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage. Om aan deze eisen te voldoen is deze behandelovereenkomst opgesteld. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding. Ook uw zorgverzekeraar kan eisen stellen bij het afsluiten van een behandelovereenkomst.

Klachten
Wij doen er alles aan om u goed te begeleiding. Bent u toch ergens ontevreden over? Dan kunt u dit bespreken met uw behandelend logopedist of de praktijkhoudster Wanda Verbist. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici.

Het klachtenrecht verloopt via de wet Wkkgz en is verbonden met de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Meer informatie over uw klachtenrecht vindt u hier.